Stand van zaken ontwikkeling Waelplas

30 september 2017

We zijn al enige tijd bezig met de ontwikkeling van Waelplas. Waelplas is het toekomstig woongebied dat aan de noordkant omsloten wordt door de ’s-Gravenzandsevaart en aan de zuidkant door de Rijnvaartweg in ‘s-Gravenzande. Hier zult u kunnen wonen op zeer riante kavels aan het water, nabij Plas van Alle Winden.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het bestemmingsplan. Een moeilijke opgave omdat het nieuwe gebied tussen bestaande bebouwing en natuur ligt. Dit vergt veel overleg met belanghebbenden. Pas als het bestemmingsplan definitief is, kunnen we starten met het bouwrijp maken van het terrein. Een groot deel van de grond zal zelfs op boezemniveau worden gebracht zodat het te creëren water verbinding krijgt met de ’s-Gravenzandsevaart.

De huidige planning gaat ervan uit dat de eerste kavels vanaf najaar 2018 beschikbaar komen.

Nieuws

Nieuwsbrief

Meld je aan en blijf vrijblijvend op de hoogte

Meld je nu aan

Interesse in Waelplas?

Neem contact op